ARXIU DOCENT D'IMATGES RADIOLOGIQUES DIGITALITZADESVeure totes les radiografies
El "Arxiu Docent d'imatges radiològiques" és un projecte que sorgeix després de l'experiència de més de 25 anys d'ensenyament als alumnes de tercer i sisè de medicina. Es basa en una col·lecció de casos que es presenten en pantalla, amb la finalitat d'oferir a l'alumne un primer contacte amb imatges radiològiques digitalitzades i proporcionar un entrenament visual, ja sigui per a distingir les diferents tècniques radiològiques, com per a aprendre a identificar les troballes radiològiques més habituals.

Està organitzat per òrgan-sistema i presenta dues parts iguals cadascun d'ells: una part corresponent a tècniques radiològiques i anatomia normal i altra part per a la semiologia i patologia radiològica. Cada figura o imatge radiològica té un peu explicatiu curt. No es pretén donar una explicació completa i exhaustiva.

Es tracta d'un Arxiu actiu on els professors poden anar col·locant i actualitzant tècniques radiològiques i imatges d'interès. Amb aquesta finalitat, hi ha dos apartats en el index general de cada òrgan-sistema, dedicats a casos d'interès en les pràctiques radiològiques i a casos problema per a discussió en classe.

El desenvolupament i actualització contínua d'aquest arxiu ho realitzen els professors Antonio Martínez-Noguera i Jordi Andreu. El programa informàtic i el seu manteniment està a càrrec d'Albert Mallada.